Επισκευές Μητρικής Πλακέτας

BGA Replacement

Επισκευή Μητρικής Πλακέτας σε οποιονδήποτε τύπο laptop, οικονομικά και με εγγύηση καλής λειτουγίας. Στις επισκευές μητρικής πλακέτας συμπεριλαμβάνονται αλλαγές εξαρτημάτων through hole και smd, όπως και αλλαγές BGA chip.