Επισκευές Υπολογιστών

Επισκευές σταθερών υπολογιστών. Είτε είναι θέμα συντήρησης είτε θέμα βλάβης, διορθώνουμε κάθε πρόβλημα του υπολογιστή σας, software ή hardware. Η εμπειρία μας στους σταθερούς υπολογιστές ξεκινάει από το 1995.