Επισκευές iPad

 

Επισκευές iPad

Αντικατάσταση οποιουδήποτε ανταλλακτικού σε iPad όπως και επισκευές σε επίπεδο εξαρτήματος.