Επισκευές Mac

 

Επισκευές MAC με αναζήτηση βλάβης σε επίπεδο σημάτων μητρικής. Επίσης αλλαγή κάθε εξαρτήματος πάνω στην πλακέτα, εφόσον διαπιστωθεί ελλατωματικό.