Επισκευές Tablet

Επισκευές tablet κάθε μάρκας.

Επισκευάζουμε βύσματα τροφοδοσίας, digitizers, οθόνες, όπως και επαναπρογραμματισμό σε επίπεδο chip εφόσον χρειαστεί.