Nexus 4 screen replacement

Nexus 4 screen replacement

Αλλαγη οθόνης και digitizer σε κινητό Nexus 4.

Για ότι απορίες 26340-22277 το τηλέφωνό μας για επικοινωνία.